4. tarihi yapılar sempozyumu

4. Sempozyum – 2013

İstanbul Şubemizin Odamız adına yürütücülüğünü yaptığı ve uzun süredir hazırlıklarını sürdürdüğü “4.Tarihi Eserlerin Güçlendirilmesi ve Geleceğe Güvenle Devredilmesi Sempozyumu” 27-29 Kasım 2013 tarihlerinde, İstanbul`da çok sayıda akademisyen, bilim insanı ve inşaat mühendisinin katılımıyla gerçekleştirildi. Sempozyumda yedi çağrılı konuşmacı ve 33 bildiri sahibi sunum yaptı. Geçmişten devralınan tarihi mirasın gelecek kuşaklara nasıl eksiksiz aktarılacağının tüm boyutlarıyla […]

Başa dön