Sempozyum Konuları

1.Tarihi Yapılarda Yapı Sağlığı İzleme ve Arşivleme

1.a. Tarihi Yapıların Yapı Sağlığının Hasarsız Yöntemlerle Belirlenmesi ve İzlenmesi
1.b. Tarihi Yapıların Envanteri ve Veri Bankası Oluşturulması, (Yerel, Ulusal ve Komşu Ülkeler?)
1.c. Arşivleme

2. Tarihi Yapıların Depremselliği, Yapısal Analizi ve Güçlendirilmesi
2.a. Tarihi Yapıların Analizinde Yenilikçi Yöntemler
2.b. Deprem Hasarları ve Tarihi Yapıların Korunması için Somut Öneriler
2.c. Tarihin Yapıların Deprem Performansının Belirlenmesi ve Güçlendirme Projeleri
2.d.  Onarım ve Güçlendirme Çalışmaları ve Uygulama Örnekleri

3. Tarihi Yapılarda Kullanılan Malzemeler

3.a. Tarihi Yapılarda Kullanılan Malzemelerin Özellikleri
3.b. Tarihi Yapıların Onarımında Hazır Harç Kullanımı
3.c. Tarihi Yapıların Korunmasında Malzeme Kullanımı Üzerine Değerlendirmeler
3.d. Malzeme Analizi ve Malzeme Laboratuvarlarının Değerlendirilmesi
3.e. Restorasyon ve Korumada Çağdaş Malzeme Arayışları, Doğru Malzeme Kullanımı
3.f. Restorasyonda Yeni Yöntemler

4. Tarihi Yapılarda Mevzuat ve Korumacılık İlkeleri

4.a.  Kültür Mirasımızın Korunmasında Disiplinler arası Çalışmanın Önemi
4.b.  Restorasyon Karar Mekanizmalarında İnşaat Mühendisliğinin Yeri ve Önemi
4.c. Tarihi Yapılar ile İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Çalışma ve Değerlendirmeleri; İzlenen Yöntemlerin İrdelenmesi ve Gözlenen
4.d. Tarihi Yapıların Korunmasında Kültürel ve Ekonomik Boyut ve Sorunlar
4.e.  Tarihi Yapıların Korunmasında Yaşanan Sorunlar
4.f.  Tarihi Yapıların Geleceğe Güvenle Devredilmesinde Sağlıklı Bir Üniversite-Kamu-Özel Sektör İlişkisi
4.g.  Tarihi Yapılarda Çevresel Etkiler
4.h. Tarihi Kültür Mirası Korumacılığının Hukuksal Yapı ve Mülkiyet kavramıyla bağlantıları
4.i. Koruma ve Restorasyonda teşvik uygulamalarının yaygınlaştırılması

5. Tarihi Yapılarda Restorasyon Uygulamaları

5.a. Tarihi Yapılarda Onarım
5.b. Tarihi Köprüler ve Tarihi Su Yapıları
5.c. Restorasyon Proje ve Uygulama Çalışmaları
5.d. Rekonstrüksiyon Uygulamaları
5.e. Mevzuat ve Koruma İlkeleri Kapsamında Olumlu ve Olumsuz Uygulama Örnekleri
5.f. Uygulamada Koruma Stratejileri ve Restorasyon İşlemleriyle bağlantılı konular

Başa dön