Bildiriler

Sempozyuma bildirileri ile katkı sağlamak isteyen değerli katılımcılar aşağıdaki şablona uygun olarak ve şablon sonunda yer alan bilgileri eksiksiz doldurarak başvuruda bulunabilirler.

Sempozyum için tam bildiri metni istenmektedir. Tam bildiri metni için uzatılmış son gönderim tarihi 15 Mayıs 20 Temmuz 2024‘tür. Bildiriler tarihiyapilar@imo.org.tr adresine belirtilen tarihe kadar yollanmalıdır.

Tam bildiri metni şablonunu indirmek için tıklayınız.

Sempozyum broşürünü görüntülemek ve indirmek için tıklayınız.

Sempozyum konuları hakkında bilgi almak için tıklayınız.

7. Uluslararası Tarihi Yapıların Güçlendirilmesi ve Geleceğe Güvenle Devri Sempozyumu’na gönderilecek bildiriler bilim kurulumuz tarafından titizlikle incelenip sempozyumda yer bulacaktır. Bu bildiriler sempozyum için oluşturacağımız basılı ve dijital yayında da yayınlanacaktır. Tarafımıza ulaşan bildirilerin bir kısmı da alanında prestijli akademik dergilerde yayınlanacaktır. Seçilen bildiriler bu dergilerin özgün koşulları gözetilerek yeniden düzenlenmelidir. Bildiriler ilgili dergilerin hakem sürecinden geçtikten sonra yayınlanacaktır.

TURKISH JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING
TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası’nın başlıca yayın organlarından biri olan Turkish Journal of Civil Engineering (TJCE), inşaat mühendisliği alanında yapılmış ya da yapılmakta olan özgün bilimsel çalışmaları ve ilginç/önemli uygulama çalışmalarını yansıtan yazıları yayımlayan, açık erişimli ve kâr amacı gütmeyen bir dergidir. İngilizce ve Türkçe makalelere yer veren TJCE yılda altı sayı olarak yayımlanmaktadır. TJCE (önceki ismi ile Teknik Dergi), 1990 yılından bu yana kesintisiz olarak düzenli şekilde yayımlanmaktadır.

Web of Science, Scopus ve diğer indeksler tarafından taranmakta olan Turkish Journal of Civil Engineering, hem Türkiye’deki, hem dünyadaki inşaat mühendisliği camiasına, çağdaş bilimsel ve teknik gelişmelere ilişkin bilgiler aktarmak, bu yolla inşaat mühendisliği uygulamalarının daha üst düzeyde gerçekleştirilmesine ve mesleğin gelişmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Dergi web sayfası: https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjce

DIGITAL INTERNATIONAL JOURNAL OF ARCHITECTURE, ARTS & HERITAGE (JAH)
Digital International Journal of Architecture, Arts & Heritage (JAH), bilimsel, uluslararası hakemli bir dergidir.

Mimarlık, Sanat ve Miras ile ilgili alanlarda gelişim ve dayanıklılık ihtiyaçlarına ve hedeflerine hizmet eden, üç ayda bir (yılda 4 sayı) dijital olarak yayınlanan, Böylece üç ana temanın her bir teması, bir özel sayının yanı sıra yılda bir kez yayınlanmaktadır.

Dergi açık erişimli olup Türkçe, İngilizce ve Arapça makaleleri kabul etmektedir.

Dergi web sayfası: https://dergipark.org.tr/tr/pub/jah

Dicle Üniversitesi Mühendislik Dergisi (DUMF)
Dicle Üniversitesi Mühendislik Dergisi (DUMF), üç ayda bir yayınlanan hakemli bir mühendislik dergisidir. Dergi mühendislik ve uygulamalı bilimler alanında, teoriyi teşvik etmeyi amaçlayan, daha önce herhangi bir yerde yayınlanmamış, hem teorik hem de deneysel yüksek kaliteli makaleler yayınlar. Hakem denetiminden geçmiş özgün araştırma makalelerine ek olarak,

Yayın Kurulu özgün araştırma raporlarını, son teknolojik incelemeleri ve kapsamlı detaylar içeren mühendislik bilimi ve teknolojisi alanındaki çalışmaları da memnuniyetle karşılar.

Dergi web sayfası: https://dergipark.org.tr/tr/pub/dumf

Başa dön