1. Sempozyum – 2007

İMO Ankara Şubesi, 27-29 Eylül tarihleri arasında “Tarihi Eserlerin Güçlendirilmesi ve Geleceğe Güvenle Devredilmesi Sempozyumu –1”i gerçekleştirdi. İMO Teoman Öztürk Konferans Salonu’nda yapılan ve 6 oturum şeklinde düzenlenen sempozyumda 38 tane bildiri sunuldu. Sempozyumun ardından Gordiyon’a teknik gezi düzenlendi.

Konferansın açılış konuşmalarını, İMO Yönetim Kurulu Başkanı Taner Yüzgeç, İMO Ankara Şube Başkanı Fehmi Toptaş, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Orhan Düzgün, Köprüler Dairesi Başkanı Emin Ener, Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürü Yusuf Beyazıt ve Vakıflar Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Tanyolaç yaptı.

Açılış konuşmasında, Anadolu’nun tarihi miras zenginliğine dikkat çeken Taner Yüzgeç, tarihsel miras zenginliğinin korunması için alınması gereken tedbirleri sıraladı. Yüzgeç, yaşadığımız toprakların asırlar boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, dünyanın en eski coğrafyalarından biri olduğunu söyledi. Anadolu topraklarında birçok medeniyetin iz bıraktığını söyleyen Yüzgeç, tarihi mirasın korunması için yetkililerin eğitim ve yeterli bütçe konularında çalışmalar yürütmesinin önemine dikkat çekti. Yüzgeç alınması gereken tedbirleri şöyle sıraladı: “Tarihi eserleri koruma ve güçlendirme konusunda, koruma geleneğine sahip ülkelerdeki gibi üniversite eğitimi ayağı mutlaka oluşturulmalı, araştırma enstitüleri, laboratuvarlar kurulmalı, bu alanda yapılacak harcamaların bütçe karşılığı olmalı, aktarılacak kaynak ihtiyacı karşılamalı, tarihi eserlerin korunması ve güçlendirilmesinin deprem tehlikesiyle de ilgili olduğu düşünülerek merkezi ve yerel düzeyde yapılması planlanan güçlendirme çalışmalarının, tarihi eserleri de kapsaması sağlanmalıdır.”

Fehmi Toptaş ise tarihi eserlerin sonraki nesillere devredilmesinin öneminden söz ederek, bu kapsamda önümüzdeki yıllarda da bu sempozyumu gerçekleştirmek istediklerini söyledi.

“Halkta gerekli bilinç oluşturulmalı”

Türkiye toplumunda tarihi eser bilincinin yeterince oluşmadığından şikâyet eden Emir Ener, kültürel mirasın korunması için yasal düzenlemelere ve yeterli bütçeye ek olarak halkta gerekli bilincin oluşmasına ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Yusuf Beyazıt ise, maddi sorunlarının olmadığını ancak, yeterli sayıda usta, çırak, sanat tarihçisi bulamadıklarından yakındı. Beyazıt ayrıca eğitimin önemine dikkat çekerek, ilkokullarda ve liselerde bu yönlü eğitim verilmesi gerektiğini söyledi. Restorasyon işinin çok meşakkatli bir iş olduğunu belirten Tanyolaç, restorasyon işini bir insan hayatına benzetti ve bütçesinin %50’sini projelere aktaran tek genel müdürlük oldukları bilgisini verdi.

1. Tarihi Eserlerin Güçlendirilmesi ve Geleceğe Güvenle Devredilmesi Sempozyumu‘nun Bildiriler Kitabı’na ulaşmak için tıklayınız.

1. Sempozyum – 2007
Başa dön