Mini Sempozyumlar

Sempozyum kapsamında 3 adet mini sempozyum düzenlenecektir. Mini Sempozyum kapsamında bildiri sunmak isteyen değerli katılımcılar da Bildiriler sayfasındaki şablona uygun olarak bildirilerini tarihiyapilar@imo.org.tr adresine gönderebilirler.

Mini Sempozyum 1: Tarihi Yığma Yapıların Deprem Performansı

Doç. Dr. Sinan AÇIKGÖZ – Oxford Üniversitesi
Doç. Dr. Bora PULATSU – Carleton Üniversitesi

Mini Sempozyum 2: Tarihi Yapılarda Zemin ve Temel

Prof. Dr. M. Salih Keskin – Dicle Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa Laman – Çukurova Üniversitesi

  1. Tarihi yapılarda zemin incelemesi ve geoteknik değerlendirme
  2. Tarihi yapılarda yapı – zemin ilişkisi
  3. Tarihi yapılarda zeminden kaynaklı hasarlar ve müdahale önerileri
  4. Tarihi yapı temel zeminlerinin iyileştirilmesi
  5. Tarihi yapı temelleri, değerlendirme ve güçlendirme uygulamaları

Mini Sempozyum 3: Anormal Yüklemeler Altında Yapı Davranışı

Prof. Dr. Polat GÜLKAN – Başkent Üniversitesi
Prof. Dr. İdris BEDİRHANOĞLU – Dicle Üniversitesi

Tasarım yönetmelikleri hazırlanırken çoğunlukla bu anormal yüklemeler göz önüne alınmadan belirlenmekte, yapıların yedek kapasitelerinin etkilerdeki oynamaları karşılayacak rezerve sahip olacakları kabul edilmektedir. Bu kabulün gerçekleşmediği hallerde anormal yüklemelere göre tasarlanmamış mevcut yapıların büyük çoğunluğu mal ve can güvenliği açısından büyük risk haline gelmektedir. Tüm bu riskleri düşürmek için bu tür yapıların anormal yüklerin altında davranışlarının bilinmesi ve uygun değerlendirme kriterlerinin ve uygun güçlendirme yöntemlerinin geliştirilmesine büyük ihtiyaç duyulmaktadır.

Tarihi yapıların büyük depremlere karşı performansı
Aşırı yağışlar, sel baskını ve büyük sıcaklık değişimi altında tarihi yapı davranışı
Endüstriyel hava kirliliğinin tarihi yapılar üzerindeki etkileri
Çevresel değişimlerden kaynaklı zemin değişimlerinin tarihi yapı güvenliğine etkileri

Başa dön